HEDERSMORD I VÄNSTERPARTIET

13.03.2018

Partisekreteraren i Vänsterpartiet Aron Etzler hävdar at hedersvåld inte kan knytas till en viss kultur eller religion. Riksdagsledamoten Maj Karlsson menar att om man stirrar sig blind på att hedersvåld finns inom en viss religion, missar man annat våld mot kvinnor. (SvD 11.03.18) Men vänsterpartisten Amineh Kakabaveh är av en annan uppfattning.Sommaren 2015 skrev hon: "Våra manliga enklaver odlar numera inte bara hederskulturer som diskriminerar kvinnor, de odlar kulturer som skapar jihadkrigare" (Expressen 22.06.15)

Vänsterpartiets ledning Jonas Sjöstedt replikerade. "Allt våld mot och förtryck av kvinnor i förorten i princip beror på att vi har för dåligt utbyggd välfärd." Kakabavehs partikamrater reagerade mycket negativt på hennes engagemang mot hederskultur och hedersvåld och kallade henne rasist och islamofob, för att ta heder och trovärdighet ur henne. Kakabaveh råkade alltså på sitt sätt ut före ett "hedersmord" i sitt eget parti.

Av 105 mord som begicks 2016 var tio hedersmord. Sett till alla kvinnor som mördades 2016 var en tredjedel av dem hedersrelaterade, alltså 6 av 18. I modern tid är hedersmord nästan uteslutet kopplat till islam och muslimer. Följande hedersmord har varit uppmärksammade: Mordet på Ibrahim och Bafreen Fatah (kurdiska makar från Irak) 1986, Maryam i Hällefors 94, Sara Abed Ali (kurdisk kvinna från Irak)96, Pela Atroshi 99. Fadime Sahindal 02, Abbas Rezai 05, Jian Subhi Aref 10, Maria Barin Aydin 12, Ramin Sherzaj 16, alltså tre män och sju kvinnor.

I snitt sker det fem hedersmord i Sverige per år, men mörkertalet är stort då många fall rubriceras som självmord eller olyckor på grund av bristande bevis. Vi har tex minst 10 så kallade "balkongflickor", dvs flickor som ramlat ner från balkonger och avlidit pga skadorna. Det påstås vara olyckshändelser, men polisen har rubricerats dem som hedersmord.

Uppgifter som sammanställts av länsstyrelserna säger fem procent av flickorna att de inte kommer att få gifta sig med vem de vill till följd av hederskultur. 38 000 kvinnor och flickor i Sverige har utsatts för könsstympning. 300 bedöms årligen tvingas in i arrangerade äktenskap. (Lst Östergötland 4 april 2017)

Enligt FN sker upp till 5000 hedersmord varje år i världen, men mörkertalet är stort. 1000 fall av hedersmord dokumenteras årligen bara i Pakistan. De flesta hedersmord sker i muslimska länder. Turkiet har 200 kända fall årligen. I Amman, Jordanien sker cirka 300 fall av hedersmord på flickor per år, med motiveringen att de haft otillåtet sex. Vid obduktion av flickorna visade det sig att 70 procent fortfarande var oskulder. (Amnesty Hedersmord https://www.slideshare.net/AmnestySverige/hedersmord?from=embed)

Muslimer kan hänvisa till den islamska lagen sharia, som bygger på koranen. Äktenskapsbrott och sex utom äktenskapet är strängeligen förbjudet och sharia föreskriver dödsstraff för dessa brott genom stening både av kvinnor och män. Motsvarande brott begångna av ogifta män och kvinnor straffas med 80 piskrapp. Straffet är beroende av vilken samhällsklass brottslingen tillhör. En fattig flicka från landet, som har sex utom äktenskapet riskerar att dömas till döden genom stening, medan en över- och medelklassflicka vanligen döms till husarrest. (Amnesty Hedersmord). Verkar vara bekant med tanke på "sharia" i Solna tingsrätt.

Det är mot denna kunskap om hedersmord det är förbluffande att notera den okunnighet som uppenbart finns inom Vänsterpartier. Det råder ingen tvekan om att hedersvåld idag, i vårt samhälle, kan knytas till islam. Det visar alla de fall vi haft från Ibrahim och Bafreen Fatah till Ramin Sherzaj. Som tydligast blev det då Fadime Sahindal berättade om förhållandena i familjen två månader innan hon blev mördad av fadern. ".....familjen och släkten skulle stå i centrum..." ".....jag måste tänka på familjens...."......Men jag har ju mina egna drömmar och mål här i livet." (Fadime i riksdagen 2002)

Om man inte är enögd Vänsterpartist, är det uppenbar att det finns ett samband mellan islamsk kultur och moral och hedersmod. Att inse detta hindrar ju inte att man samtidigt är uppmärksam på att det också förekommer annat våld mot kvinnor.

Vänsterpartister tycks inte vilja se att det är skillnad på relationsvåld mellan könen och hedersmord. Hedersvåld behöver inta alls handla om konflikt mellan en man och en kvinna i ett parförhållande. Det är omgivningens (framförallt familjens och släktens) attityder, uppfattning och fördömande, grundad i islamsk religion och kultur, som drabbar avvikare och främst kvinnorna/tjejerna. Ett avvikande beteende i detta sammanhang kan drabba familjen och särskilt familjefadern, eftersom det är han och familjen som hålls ansvarig för familjemedlemmarnas handlande.

I en hederskultur är det värsta som kan hända en man, att han tappar ansiktet och sin status inom släkten och omgivningen. För att skydda sig mot andras missaktning och fördömande, är fadern beredd att gå så långt att han dödar sitt eget barn. Tillspetsat kan man säga att döden står mellan fadern och det avvikande barnet.

Hur kommer det sig då att just vänsterpartister ryggar för att framföra kritik av islam och dess hederskultur? Vi skulle ju tänka att det borde vara tvärtom. Marxister brukar anse att religion är ett opium för folket, för att hålla dem lugna och inte hota makten. Religionen är vanligen maktens redskap. De som har Gud på sin sida har också makten.

Men dagens vänsterpartister har kanske aldrig läst Marx. Istället ser de som sin uppgift att stå på de förtrycktas och fattigas sida. Genom västmakternas imperialism är muslimer ett förtryckt folk. Vänstern ställer sig därför på deras sida och bortser från deras förfärliga religion. Många muslimer är förtryckta i sina muslimska hemländer, men när de kommer till Sverige, upplever de en betydligt större frihet, även om det finns andra problem.

Men muslimerna är en minoritet och därför ställer sig Vänsterpartiet på deras sida. Partiet ser sig självt som en vapendragare för de mest utsatta i samhället. "Partiet har förvandlats från ett socialistiskt och feministiskt parti till ett välgörenhetsparti som har gått vilse i identitetspolitiken", skriver Inger Stark. "Feminismen har försvunnit och ersatts med identitetspolitik och ett antirasistiskt arbete som inte leder framåt. Den marxistiska och systemförändrande grunden är helt borta". skriver tidigare vänsterpartisten Inger Stark. (Expressen 27.09.16). Därför har hon hoppat av från partiet.

Åter kan vi se att Vänsterpartiet inte har mycket kvar av sina tidigare marxistiska teorier och förklaringsmodeller. Trasproletariatet är på grund av sin utsatthet och okunskap, enligt Marx inget att satsa på om man vill åstadkomma radikala samhällsförändringar. Men detta är knappast partiet ambitioner längre, när radikala samhällskritiker har ersatts av samvetsömma humanister vars uppgift är att värna om och företräda de mest utsatta i samhället. Därför ingen kritik av den religion som är den mest reaktionära vi har i landet. Om vänsterpartisterna öht hade läst koranen och försökt sätta sig in i vad islam står för, skulle de se att detta inte är en religion på linje med kristendomen. Islam är en krigarreligion och utvecklad i ett sådant sammanhang då Mohammed och hans krigare erövrade Mellanöstern och Nordafrika. En sådan religion och kultur tål inga avvikare, därav sharias oerhört stränga straff. Men detta är inget problem för dagens velourvänster.

Alf Ronnby

filosofie doktor och docent