SVENSKA MIGRATIONSPROBLEM

01.03.2018


År 2015 tog Sverige emot 162 877 migranter. Under 2017 invandrade 144 489 personer. 2017 bodde 1,9 miljoner personer i Sverige som är födda utomlands. Det motsvarar 18,5 procent av den svenska befolkningen. Sverige har tagit emot flera hundra tusen migranter, men det är inte mängden som är det största problemet. Problemen är att vi inte vet riktigt vad det är för slags människor som kommit hit. De flesta är troligen hederliga människor, som kan börja ett nytt liv i Sverige, där de kan försörja sig själva och uppfostra sina barn till goda samhällsmedborgare. Då kommer de också att bidra till samhällets utveckling.

Men en stor grupp av migranterna är muslimer, med kultur och religion som är väsentligt annorlunda än vår. Religionen är medeltida, ytterst reaktionär och en krigarreligion, utvecklad just i ett sådant sammanhang. Fortsätter migrationsströmmarna av muslimer som under åren 2014 - 2016, kommer Sverige att ha 30 procent muslimer om 32 år! Enligt forskningsinstitutet Pew Forum har vi idag 8,1 procent muslimer. Det är nästan lika mycket som i Frankrike (8,8%), som har mest av alla i EU. Om invandringen till Europa skulle se ut som den gjorde mellan 2014 och 2016, med en hög andel muslimska migranter, så kommer 14 procent av EU:s befolkning att vara muslimer år 2050. Sverige har då den största andelen med 30%. Även om invandringen skulle stoppas helt, kommer det att vara11 procent muslimer i Sverige om 32 år. Sverige kommer att vara det land i EU med den klart största andelen muslimer i befolkningen (och då är inte den illegala invandringen medräknad). Detta kommer att få oerhörda konsekvenser för vårt land och vår kristna kultur. Sveriges kvinnor kommer att vara särskilt utsatta för det välkända, muslimska kvinnoförtrycket. Det är detta boken "Du gamla du fria...?" handlar om.

Det finns också andra problem med den stora invandringen. En del av nykomlingarna är allvarligt skadade människor med hemska upplevelser i bagaget, eller kommer från samhällen som är mycket olika det svenska och kommer att få uppenbara problem att finna sig tillrätta i Sverige. Vi får också räkna med att i denna massa av migranter finns kriminella personer, som kommer att fortsätta ett kriminellt liv i Sverige.

En annan aspekt är att de nykomlingar, som inte känner sig hemma här och/eller misslyckas med sin karriär, kan vända sig mot det svenska samhället - ungefär på temat "surt sa räven om rönnbären". En del muslimska ungdomar har vänt vårt samhälle ryggen och kritiserar det mesta. Minst 300 har valt att ansluta sig till Islamska staten för att bli jihadister, heliga krigare. Därmed tror de väl att de ska få makt och bli betydelsefulla. Vad som verkligen händer då eller om de kommer tillbaka vet vi inte, men vi måste vara observanta. Vi får nog ta det goda med det onda och försöka handskas med problemen så gott vi kan, eftersom vi bör kunna hjälpa människor i nöd.

Men det finns också ett mera egoistiskt motiv nml då arbetande människor behövs för att utveckla och bibehålla funktioner i vårt samhälle. Att få nykomlingar med utbildning (som andra betalat) till vårt land, är en ren vinst, om de kommer i arbete här. Problemen just nu är att det kommit för många, så många att vi inte förmår handskas med nykomlingarna på ett rationellt och bra sätt. Ekonomiskt är det också ett stort problem för de kommuner som tvingas ta emot fler nykomlingar än man har resurser till. Vi får rapporter om kommuner som går på knäna ekonomiskt pga flyktingmottagandet.

Anpassningen till svensk kultur och moral försvåras mycket av att många av migranterna hamnar i miljöer i Sverige, som inte klarar av att slussa nykomlingarna in i det svenska samhället. De kommer att leva i ett slags undantagssamhällen som naglar fast dem i subkulturer och en försörjning genom bidrag och/eller kriminellt beteende. Studier visar att kriminella gäng i dessa miljöer rekryterar sina medlemmar bland invandrarungdomar som inte kommit in i samhället. Polisen vet också att senare års frekventa skjutningar och grova brottslighet inte sällan handlar om uppgörelser mellan kriminella gäng (till stor del befolkade med unga invandrare). Genom den grova brottsligheten drabbas oskyldiga människor.

Ett allvarligt problem är den stora mängd muslimer. De för med sig en kultur av underordning och förtryck av kvinnor, tillsammans med en hederskultur. Detta tar sig ibland otrevliga uttryck då det krävs genderseparering med skilda skolklasser för pojkar och flickor, skilda badtider för män och kvinnor, kvinnor som inte utan manlig kontroll från familjen, får vistas tillsammans med män, kvinnor som måste markera sin underlägsenhet genom att tvingas använda huvudduk, slöja eller till och med niqab. Denna snedvridna hederskultur leder ibland också till hedersmord på främst kvinnor och flickor, ett fenomen vi känner som "balkongflickor". Dessa kulturer - som ofta missvisande kallas religion och kräver religionsfrihet - vill vi inte ha i Sverige. Allra minst vill vi att svenska medborgare ska tvingas anpassa sig till dessa medeltida moralregler. Ett mindre problem, men ändå irriterande är att muslimerna bygger moskéer, som finansierade av Saudiarabien och där imamer predikar Wahhabismen, den mest reaktionära och förfärliga tolkningen av islam! Vissa moskéer har fått införa offentliga, högljudda böneutrop. Detta betyder att vi på ett mera påtagligt sätt blir utsatta för islam.

I Rinkeby, Hisingen, Rosengård med flera miljöer av samma typ finns inte mycket av social kontroll och det är huvudskälet till att dessa miljöer producerar kriminalitet. De är i grunden socialt splittrade bland annat beroende på att de befolkas av människor som inte har mycket gemensamt annat än att de råkar bo i samma område. Den sociala ensidigheten i dessa miljöer, gör att det inte heller finns många personer och nätverk som kan hjälpa migranterna in i samhället.

Det brukar heta att kriminaliteten beror på fattigdom och försakelse, men det är bara en liten del av sanningen och då främst i subkulturer som premierar den typ av handlingar. Mängder av människor är fattiga och eftersatta på olika sätt, men de löser inte sina problem med kriminalitet. Varför inte? Jo, därför att den sociala miljön inte accepterar det.

Kriminellt beteende uppstår i miljöer där de sociala, moraliska rättesnörena för ett hederligt leverne inte existerar. Där inte familjen, släkten, vännerna, grannarna och umgängeskretsen ombesörjer att varje person tidigt och genom livet lär sig vad som är rätt och fel och gör dessa moralregler till sina egna. Då ställs inte personen inför frågan och valen, ska jag göra si eller så? Ett lagligt leverne är helt enkelt en självklarhet. Och skulle det för en eller annan i kollektivet inte vara det, får han eller hon snabbt klart för sig vad som gäller. I en sund sociala miljö accepterar man inte kriminellt handlande.

Huvudorsaken till kriminaliteten i Rinkeby, Rosengård osv är att de är invandrargetton. Men inte på det förenklade sätt som Sverigedemokraterna och deras sympatisörer tror, nml att det är invandringen i sig som skapar problemen. De flesta invandrare är inte kriminella och kommer inte från kriminella miljöer. Tvärtom, kommer de ofta från samhällen där den sociala kontrollen är mycket rigorös. Men i förortens subkulturer fungerar det inte så. Där får var och en segla i sin egen sjö, istället för att ledas av ett fast, socialt, kollektivt ledarskap. Det är till och med så att just detta att de kommer från ett samhälle med sträng social kontroll, som vägleder (eller tvingar) in individen i de rätta banorna, kan vara en del av problemet. Ungefär som när hårt hållna ungdomar släpps fria från kontrollen och den ständiga övervakningen, då kan falla in i grovt avvikande beteende och göra en rad dumheter.

Invandrarfamiljerna i dessa områden fungerar också dåligt, till exempel i sin socialiserande roll. När familjens överhuvud inte kan försörja familjen, utan gå sysslolös, förlorar han sin auktoritet och barnen (och kanske hustrun) ser inte upp till honom. Inte heller får han och familjen någon hjälp i föräldrarollen från det dysfunktionella lokalsamhället. Snarare tvärtom! Problemen ligger ibland också tydligt i familjen. Bland denna stora ström av migranter kommer också självklart en del dysfunktionella familjer hit. I sådana familjer har barnen det inte lätt och får ingen sund och förnuftig vägledning i sin utveckling till vuxna och medborgare i samhället. Det finns många exempel från dessa miljöer där barnen far riktigt illa och överlever trots alla odds. Klarar de sig i samhället är det pga egen själslig styrka och/eller tur.

Så detta eviga gnäll på och om att integrationen inte fungerar och att vi därför har en onormalt stor andel kriminella i dessa invandrartäta områden. Det är mest tjafs av personer, som inte vet vad det egentligen handalar om. Därför fungerar inte heller de åtgärdspaket som allt sedan 1970-talet regnat ner över Rosengård och hennes systrar. De kommer inte åt grundproblemet, nml de allvarliga bristerna den sociala grundstrukturen. Och det är heller inte lätt att skapa fungerande sociala miljöer där människor från vitt skilda kulturer plötsligt ska leva och fungera tillsammans. Kulturer är något av det allra svåraste att skapa och ändra. Det är oerhört mycket enklare att bygga hus och infrastrukturer, men detta löser inga problem med kriminella miljöer. Och ännu värre blir det då sådana miljöer fått lov att utvecklas under lång tid. Vi brottades med dessa problem i Rosengård redan på 70-talet och sedan dess har det bara blivit värre och värre, trots alla åtgärdspaket.

Mycket krasst uttryckt, behöver man byta ut en stor del av befolkningen i dessa krisområden. Genom att bara låta det fortsätta som förut, som överbefolkade uppsamlingsplatser för nya invandrare, som till stora delar tillåts leva på socialbidrar, år efter år och sysslolösa gå, är att binda ris åt egna ryggar både för mottagarna och det hjälpande samhället. Självklart ska man ställa krav på egen försörjning och att invandrarna därför måste bosätta sig på de orter där de kan få arbete. Det får de inte i Rinkeby, Hisingen eller Rosengård.

Nu är de kriminella miljöerna så rotade i dessa områden att de hederliga invånarna absolut inte kan ta hand om problemen själva. Därför behövs massiva polisinsatser för att spränga de kriminella gängens subkulturer. Det gäller också sådana subkulturer som vi tex sett i Rinkeby där ungdomsgäng härjar och tror att de, likt en maffia, kan ta makten över området och upprätthålla sina egna lagar. Det som hände i Rikeby den 17/2 visar vad det handlar om. Där skulle polisen gått mycket hårdare fram och anhållit alla de 70 smågangstrarna utan pardon. För detta behövs naturligtvis en massiv polisinsats, men so What!

Här behövs nolltolerans mot allt kriminellt beteende, samtidigt som samhällsarbetare ska hjälpa de hederliga människorna att organisera sig för att ta kontrollen i lokalsamhället. Detta kommer att kosta stora pengar och mycket hårt arbete från polis och socialarbetare. Men det är helt nödvändigt om vi på sikt ska få någon rimlig ordning i dessa områden. Och några nya invandare ska inte tillåtas bosätta sig i dessa områden!

Alf Ronnby

Filosofie doktor och docent i Socialt arbete (författare till boken Fallet Rosengård, Smygande islamism och Du gamla du fria...? Böckerna kan beställas direkt hos författaren alf.ron@telia.com)